Sunday, 17 April 2011

Welcome to MY LIFE!!!

Makan burger di luar pagar,
Udang galah tolong jalakan,
Saya blogger baru belajar,
Kalau salah tolong tunjukkan.

2 comments: